Logga ÖKFÖstgöta Konstförening


På gång


E-postadresser och adressändringar

För att underlätta medlemskontakterna önskar vi få in e-postadresser från så många medlemmar som möjligt.
Vänligen meddela e-postadress, namn och tel-nr till Karin Theorell,
Västra vägen 22, 58234 Linköping, e-post ktheorell@hotmail.com

Ny postadress

Östgöta Konstförening
Box 232
581 02 LinköpingHar du idéer och önskemål om föreningens verksamhet är du givetvis välkommen att kontakta någon i styrelsen.


Anders Lindkvist, ordf. 070-5890516, anders.lindkvist.idea@hotmail.com

Björn Gustavsson, v.ordf. 070-66 55 101, dockebo@gmail.com

Gunnel Brink-Hjulström, sekr. 013-16 04 05, hakan-arne@telia.com

Konstföreningen anordnar föreläsningar i samarbete med Folkuniversitetet och Östergötlands museum.

FolkuniversitetetÖstergötlands museum